Ga naar de bovenkant van de pagina

Onderwijs

Het onderwijs in Nederland is volop in beweging.
In 2004 is de Wet Beroepen in het Onderwijs van kracht gegaan, Wet BIO.
Uitgangspunt in deze wet is dat schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel zich blijven ontwikkelen nadat zij hun bevoegdheid behaald hebben.
Op 1 augustus 2006 is de lumpsumwet van kracht gegaan. Scholen krijgen meer ruimte om zelf te werken aan kwaliteit, vernieuwing en hun eigen professionaliteit. Tegelijkertijd werken we in het onderwijs aan verdere implementatie van het Integraal Personeelsbeleid, het IPB.
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs.
Voor elk kind en voor iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten.
Het onderwijs is en blijft volop in beweging.
Om succes met passend onderwijs te kunnen behalen is het van belang dat er aandacht is voor de mogelijkheden en kwaliteiten van de werknemers.


Wat betekent dit nu voor jou?
Zie je voor jezelf ruimte voor verandering, verdieping?
Ben je je bewust van jouw kwaliteiten?
Mijn begeleiding richt zich op jouw leerbehoefte en jouw ontwikkeling. Hierbij kunnen we zowel aandacht besteden aan persoonlijke groei als aan belemmeringen in het functioneren.


Scholen worden meer gezien als lerende organisaties. Een werkplek waar mensen kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. We onderzoeken samen wat je nodig hebt om te leren.